Patrizia Aeberhard

  • Naturheilpraktikerin mit Eidg. Diplom in TEN
  • Dipl. Naturheilpraktikerin TEN hfnh
  • Eidg. dipl. Drogistin
  • Dipl. Hypnosetherapeutin SBVH/OMNI

Weitere Informationen zu Patrizia Aeberhard

Ann-Kathrin Würtenberger

  • Dipl. Physiotherapeutin
  • Craniosacral-Therapeutin
  • Osteopathin BAO (D)

Weitere Informationen zu Ann-Kathrin Würtenberger